Promotie website Poelier.nl

Doel
Promotie van de website Poelier.nl bij ondernemers, het bevorderen van het gebruik van de website en de poeliers stimuleren hun gegevens te controleren en aan te vullen. Met als boodschap: gebruik internet in de promotie van uw onderneming en wijs uw klanten op Poelier.nl.
 

Doelgroepen
Poeliers; ondernemingen in de detailhandel van wild & gevogelte, zowel winkels als marktverkooppunten.

Oplossing
Verhoef & Co ontwikkelde een promotiecampagne om poeliers te stimuleren om hun gegevens te controleren en aan te vullen op de website Poelier.nl. Door middel van een gepersonaliseerde mailing (met screenshots van de gegevens van de poelier) en nieuwsbrief. Verhoef & Co heeft gezorgd voor tekstschrijven, vormgeving en handling & verzending van alle materialen.