Brochures Masterplan VMBO-groen

Doel
Ontwikkelen van publieksversies van het Masterplan Kwaliteit voor het VMBO-groen, het gaat hierbij om (deel)plannen. De AOC Raad wil door middel van deze publieksversies haar doelgroepen op de hoogte brengen van de diverse ontwikkelingen op het gebied van groen onderwijs.

Doelgroepen
Bestuurders, directie, teamleiders en docenten groen onderwijs, stakeholders
 

Oplossing
Verhoef & Co ontwikkelde het concept en de vormgeving van de brochures. De brochures (deelplannen) zijn onderdeel van een serie, maar zijn wel gemakkelijk van elkaar te scheiden (kleurgebruik). De opmaak is zakelijk, prettig leesbaar, helder en duidelijk.