Lancering Ecocredo: uniek woningbouwconcept

Doel
Lefier heeft een uniek, energieneutraal woningbouwconcept voor de
sociale verhuur ontwikkeld: Ecocredo. In dit pilotproject combineert Lefier ecologisch bouwen en economisch wonen in het zogenaamde ‘nieuwe wonen’. Lefier vroeg Verhoef & Co voor de marketing en communicatie rondom het project en de lancering. 

Doelgroepen
Medewerkers Lefier, huurders Ecocredo, overige huurders Lefier,
overheden, woningcorporaties. 

Oplossing
Verhoef & Co ontwikkelde een communicatieplan voor Ecocredo en
realiseerde de daaruit voortvloeiende middelen: interne mailing, uitnodigingskaart opening Ecocredoproject, flyer, 3D website en een informatiefilmpje Ecocredo met o.a. Wubbo Ockels.