Philips internal branding

Doel
De nieuwe visie van het managementteam van Philips CL Drachten positioneren bij alle medewerkers. Richting geven aan de organisatie, versterken van de reputatie en betrokkenheid, trots en binding creëren.

Doelgroep
Alle medewerkers van Philips CL Drachten.

Oplossing
Creatief concept 1Dracht&, dat staat voor eenheid en gelijkgestemdheid. Met een link naar de vestigingsplaats. Philips CL Drachten bouwt samen aan 1missie, 1toekomst, 1visie. Drie fasen aanpak voor het bekend maken van de visie. Implementatie en vormgeving van communicatiemiddelen.