Tinten merkstrategie en merkontwikkeling

Doel
Een heldere merkstrategie om Tinten Welzijnsgroep in de markt te zetten, inclusief een eenduidige en herkenbare corporate identity en uitstraling voor deze nieuwe organisatie.

Doelgroepen
Cliënten en potentiële cliënten van de welzijnsorganisaties in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe.

Oplossing
Merkstrategie met creatieve vertaling naar visuele identiteit, logo’s en huisstijlen voor Tinten Welzijnsgroep en de diverse organisaties die onder Tinten vallen.