Onderzoek VMBO in Beeld

Doel
Onderzoek naar het imago van het VMBO en de invloed hiervan op de relatie met het bedrijfsleven. Vervolgonderzoek naar beeldvorming van VMBO in primair onderwijs, rol van de docenten voortgezet onderwijs en bedrijfsleven specifiek in grote steden. In opdracht van VO Raad.

Doelgroep
- Directie en leerkrachten van groep 8 basisonderwijs
- VO-docenten vmbo en management
- VO-docenten havo/vwo en management
- Bedrijfsleven en overheid, zowel regionaal als in grote steden

Oplossing
Kwalitatief onderzoek met een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen voor de integrale aanpak van het imago van het VMBO. Een instrument ter ondersteuning van de positieve beeldvorming van het VMBO. Online ‘Verbindtrommel’ met praktische tools en inspiratiebronnen om te helpen bij het aangaan of versterken van de contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving.