Corporate communicatie AOC Raad

Doel
Effectieve communicatie met doelgroepen, met een duidelijke boodschap en een professionele, actuele, vernieuwende uitstraling.

Doelgroep
Ministeries LNV, OCW, onderwijsbrancheorganisaties, adviesorganisaties, AOC onderwijsinstellingen [Colleges van Bestuur, directie, beleidsmedewerkers].

Oplossing
Op basis van de nieuwe ontwikkelde Verhoef & Co corporate communicatiemiddelen voor de AOC Raad, zoals de website aocraad.nl, de digitale nieuwsbrief, de corporate brochure, visienota’s en andere communicatie-uitingen.