Huisstijl inventarisatie en implementatietraject Oldambt

Doel
Zo effectief en efficiënt mogelijk implementeren van de nieuwe huisstijl binnen een nieuwe gemeentelijke organisatie.

Doelgroep
Interne doelgroepen binnen de drie gemeentelijke organisaties en externe stakeholders.

Oplossing
Na een inventarisatie van de huisstijldragers bij de drie
gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten schreef Verhoef & Co een plan van aanpak voor de implementatie van de nieuwe huisstijl. Daarin staat beschreven hoe de nieuwe huisstijl zo effectief en kostenefficiënt mogelijk kan worden geïmplementeerd bij de fusiegemeente Oldambt.