Interne en externe communicatie Edudelta Onderwijsgroep

Doel
Eenduidige communicatiestrategie op basis waarvan scholen, die onder Edudelta Onderwijsgroep vallen, eenduidig en gezamenlijk naar buiten kunnen treden.

Doelgroep
Interne doelgroepen: directie, management, docenten en ondersteunend personeel.
Externe doelgroepen: huidige en potentiële vmbo- en mbo- leerlingen, hun ouders, toeleverende en afnemende scholen [management, decanen, mentoren, docenten].
 
Oplossing
Een meerjaren communicatiestrategie voor corporate communicatie, PR en werving. Met plan voor de organisatie van de communicatie. Inclusief begeleiding van de implementatie over de 5 verschillende vestigingen.