Nieuwe website AOC Raad

Doel
Informatievoorziening, aansluiting website op de nieuwe huisstijl.
Wensen van de klant: overzichtelijk, professioneel en een betrouwbare uitstraling.

Doelgroep
Mministeries LNV, OCW, onderwijsbrancheorganisaties, adviesorganisaties, AOC onderwijsinstellingen [Colleges van Bestuur, directie, beleidsmedewerkers].

Oplossing
Een webconcept met bijbehorende functionaliteiten, navigatiestructuur en vormgeving. Het resultaat was een professionele onderscheidende website, die goed vindbaar is en gebruiksvriendelijk.