Nieuwe huisstijl AOC Raad

Doel
Nieuwe corporate identity op basis van de volgende uitgangspunten: een professionele, actuele, vernieuwende uitstraling.

Doelgroep
Ministeries LNV, OCW, onderwijsbrancheorganisaties, adviesorganisaties, AOC onderwijsinstellingen [Colleges van Bestuur, directie, beleidsmedewerkers].

Oplossing
Design van een nieuwe huisstijl. Het design is doorvertaald naar alle huisstijldragers van de AOC Raad, de website aocraad.nl, de digitale nieuwsbrief, de corporate brochure, visienota’s en andere communicatie-uitingen.