Brochure visie VMBO Adviesgroep VMBO

Doel
Verantwoording van de werkzaamheden van de Adviesgroep VMBO in de afgelopen vier jaar en visie op de belangrijkste kwesties rond de programmering in het VMBO presenteren. Wensen: op frisse en toegankelijke manier.

Doelgroep
Ministerie van OCW, onderwijsinstellingen, onderwijsraden en
kennispartners.

Oplossing
Conceptontwikkeling, vormgeving, opmaak en productie van het beleidsdocument bestaande uit een boekje en cd.