Interne communicatie Het Assink Lyceum

Doel
Verbeteren van de communicatie en de informatievoorziening met als doel een hogere medewerkertevredenheid binnen de organisatie te realiseren.

Doelgroep
Medewerkers van Het Assink Lyceum.

Oplossing
Kwalitatief onderzoek onder diverse doelgroepen binnen Het Assink Lyceum met als doel de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen. Resultaat is een communicatie & cultuurplan, die in deelprojecten geimplementeerd is.