Kwalitatief onderzoek blad NVM

Doel
Effectief communicatiemiddel dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep over het woningaanbod in de regio.

Doelgroep
Woningzoekenden in regio Zuidoost-Drenthe.

Oplossing
Kwalitatief onderzoek met paneldiscussies over informatie- en communicatiebehoeften van doelgroep. Evaluatie van huidige communicatiemiddel van NVM Beursvereniging Zuidoost-Drenthe. Ontwikkeling creatieve en bladformule voor nieuwe periodiek Huis & Wonen.