Communicatieonderzoek NPCF

Doel
Antwoord op de vraag: In hoeverre levert het relatiemagazine ‘Vraag in beeld’ een bijdrage aan de positionering van de NPCF en wat is het bereik van ‘Vraag in beeld’?’

Doelgroep
Lezers van magazine van Nederlandse Patienten Consumenten Federatie.

Oplossing
Kwantitatief online onderzoek onder alle lezers van het magazine plus een marktverkenning (deskresearch). Aanbevelingen voor betere realisatie van doelen van magazine.