Project Leerlingenzorg Ministerie van OCW

Doel
Doelgroepen informeren over de ontwikkelingen binnen projecten.
Vergroten van kennis bij de doelgroepen over Leerlingenzorg en de kwaliteit van de Leerlingenzorg in het vmbo.

Doelgroep
Leerlingen/ouders, docenten en management voortgezet onderwijs.

Oplossing
Strategie en planvorming, inclusief realisatie. Interim communicatiemanagement. Acquisitieplan, Public relations, Public affairs en organisatie bijeenkomsten.