Atalanta Gala CCE-ZOD

Doel
Het Atalanta Gala is een initiatief van verschillende handelsverenigingen in Emmen. De organisatoren hadden behoefte aan advies op het gebied van PR en communicatie en design van huisstijl en communicatiemiddelen.

Doelgroep
Bedrijfsleven Emmen, inwoners Emmen en pers.

Oplossing
Logo, huisstijl en creatief concept met bijbehorende communicatiemiddelen als vooraankondiging, uitnodiging en reminder. Daarnaast verzorgde Verhoef & Co het gehele perstraject.