maandag 19 januari

Ontwikkeling MBO concept voor groen onderwijs

Ontwikkeling MBO concept voor groen onderwijs

In opdracht van vier groene MBO-scholen in Nederland [Nordwin College, CITAVERDE College, Groene Welle en AOC Oost] hebben wij een creatief concept ontwikkeld voor het MBO 'Onderweg naar...'

Het uitgangspunt is geweest dat studenten onderweg zijn naar een groene, duurzame opleiding. In het concept gaan we uit van de persoonskenmerken van de student op drie niveaus: Ik ben; kennis en kwaliteiten, Ik vind leuk; hobby's en dingen die je leuk vindt, Ik kan; waar je goed in bent. En in combinatie met een naam om het persoonlijk te maken. Verder vrij in te vullen door de school zelf, passend bij de opleiding/cluster.

Aansluitend op het concept kwam de vraag om voor de diverse opleidingen/clusters teksten te schrijven en alvast een basisset voor fotografie te maken die de scholen per direct konden gebruiken.

Uiteindelijk heeft deze opdracht geresulteerd in een creatief concept, uitwerking en teksten en fotografie, waarmee de scholen zelf verder mee aan de slag konden.