zaterdag 21 december

Nieuwe folderlijn Nordwin College en visuele aanpak website nordwincollege.nl

Nieuwe folderlijn Nordwin College en visuele aanpak website nordwincollege.nl

Nordwin gaf Verhoef & Co de opdracht twee belangrijke communicatiemiddelen voor de werving van nieuwe scholieren voor het komend schooljaar opnieuw vorm te geven, namelijk de MBO folderlijn en de website.

Verhoef & Co zette een nieuwe stijl neer voor de folders, in lijn met het eerder ontwikkelde creatieve concept. Deze stijl werd vervolgens doorgevoerd in totaal 16 nieuwe folders voor de verschillende MBO opleidingen van Nordwin College. De folders kregen allemaal een formaat van 21 x 21 cm, maar varieerde in uitvoering: zo zijn er 2- en 3- slag folders ontwikkeld, maar ook brochures die bestonden uit meerdere pagina's. Voor alle folders werden de teksten herschreven en levendiger gemaakt.

Ook de website van Nordwin College kreeg een nieuw passend jasje. De uitstraling werd aangepast naar het nieuwe vormgevingsconcept. Daarnaast vormde de nieuwe folderlijn het uitgangspunt voor de nieuwe indeling van de MBO opleidingen. Bekijk de opgefriste website van Nordwin College: www.nordwincollege.nl.