vrijdag 31 januari

KIWA certificering voor nieuw product Kremer Speciaal Zand en Grind

KIWA certificering voor nieuw product Kremer Speciaal Zand en Grind

Kremer Speciaal Zand en Grind is gespecialiseerd in de productie van gedroogd en gekalibreerd zand voor diverse toepassingen, waaronder instrooizand voor kunstgrasvelden en filterzand voor de zuivering van zwembadwater. Sinds november 2013 beschikt Kremer Speciaal Zand en Grind over het KIWA BRL-K240 certificaat voor hun product Acqua Silica.

Acqua Silica is filterzand speciaal ontwikkeld voor toepassing in drinkwaterproductie. Het zand, gewonnen uit natuurlijke bronnen, is beoordeeld volgens de nieuwste richtlijnen en voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan zand voor drinkwaterproductie gesteld worden.

Tijdens de Aquatech 2013 beurs in de RAI in Amsterdam begin november, ontving Kremer Speciaal Zand en Grind het certificaat voor Acqua Silica. Verhoef & Co ontwierp het logo voor Acqua Silica.

Verhoef & Co wil bij deze Kremer Speciaal Zand en Grind nogmaals van harte feliciteren met het behalen van de KIWA certificering.

Voor meer informatie over Kremer Speciaal Zand en Grind gaat u naar www.speciaalzandengrind.nl