woensdag 21 september

Go VMBO! de Dag van het VMBO

Go VMBO! de Dag van het VMBO

Donderdag 13 oktober 2011 organiseert Stichting Platforms VMBO [SPV] in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Go VMBO! Deze landelijke dag van het VMBO heeft als doel het VMBO positief onder de aandacht te brengen en bezoekers de nieuwe ontwikkelingen in en rond het VMBO te laten zien en beleven. SPV vroeg Verhoef & Co om de organisatie, communicatie en PR rondom deze manifestatie te verzorgen.

Beoogd publiek
De dag van het VMBO is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8, hun ouders, leerkrachten en leidinggevenden van het basisonderwijs. Secundair is de manifestatie ook voor leden van colleges van bestuur en directeuren van voortgezet onderwijs scholen, studenten en docenten van PABO's en lerarenopleidingen, vertegenwoordigers van ministeries, bedrijfsleven, onderwijsorganisaties en andere betrokkenen bij het VMBO.

Goede voorlichting
Ongeveer de helft van alle leerlingen in groep 8 gaat na de basisschool naar het VMBO. Voorlichting speelt een belangrijke rol bij het maken van een goede keus voor een opleiding. SPV wil met deze landelijke dag van het VMBO bezoekers informeren over de mogelijkheden binnen het VMBO en de nieuwe ontwikkelingen in en rondom het VMBO laten zien en beleven. Voor Go VMBO! is een interactief programma samengesteld met workshops, demonstraties, presentaties en voorlichting over de nieuwste ontwikkelingen in het VMBO. De manifestatie moet inspireren, motiveren, informeren en verbinden.